Archive

Author Archive for: Karoline (Page 16)

Minner om årsmøtet 8. mars kl. 19:30

Categories: NyheterAuthor:

Vi minner om årsmøte i OI skøyter i morgen kl. 19:30 i klubbhuset. Les hele innkallelsen her.

Håper å se dere alle der!!

Ellen på en fin 8. plass i Nordics

Categories: NyheterAuthor:

Ellen Yu endte totalt på en 8. plass etter gode løp i både kort og langprogrammene i Nordics denne uken. Både dobbel aksel og triple hopp satt som de skulle.  I langprogrammet var Ellen beste norske og fikk en fin 7. plass med 72,69 poeng, og i kortprogrammet endte hun på en 12. plass med 35.30 poeng.

Klubben er stolte av de fine prestasjonene til Ellen.

Full resultatliste kan ses her.

IMG_2577

Gøy på camp

Categories: Leir, NyheterAuthor:

En uke med camp er over. Hard trening og mye morro for jentene denne vinterferien. Campen skaper større samhold mellom utøverne i klubben og de blir kjent med utøvere fra andre klubber som er med. Det er også gøy å få trene med andre trenere i tillegg til de vanlige trenerne sier jentene. En uke med intens trening gjør mye for skøyteferdighetene, og utøverne får en liten boost i sesongen.

Fra øverst: Victoria, Ida, Elma og Marie

Fra øverst: Victoria, Ida, Elma og Marie

Vintercamp 2016, trenere og utøvere

Vintercamp 2016, trenere og utøvere

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG (HOVEDLAGET)

Categories: InfoAuthor:

Tirsdag 15. mars kl. 19:00 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass er det tid for årsmøte i Oslo Idrettslag (hovedlaget).

Les innkallelsen her.

Obs.! Legg merke til at Oslo Idrettslag skøyter har eget årsmøte 8. mars – les mer her.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG (HOVEDLAGET)

Categories: InfoAuthor:

Tirsdag 15. mars kl. 1900 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
 13. c) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
 16. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler.

Årsmeldinger med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 1. mars til

hovedstyret@oi-lag.no eller til Erik Bagle, Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

 1. februar 2016

 For Hovedstyret

Erik Bagle (Leder)