Archive

Archive for category: Info

Innkalling til årsmøte i Oslo Idrettslag (Hovedstyret)

Categories: InfoAuthor:

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 1900 i Hovinveien 39 (felleslokalene 14.etg.)
Årsmøtedeltakere møter utenfor inngangen kl. 1845 for felles inntreden.

Årsmøtets oppgaver ihht § 13 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
  c) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
  årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge
kjønn etter nærmere spesifiserte regler.
Årsmeldinger med regnskap for 2018 og budsjett for 2019 fremlegges på
årsmøtet.
Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 5. mars til
hovedstyret@oi-lag.no, erik.bagle@outlook.com eller til Erik Bagle,
Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

12. februar 2019                                       For hovedstyret/Erik Bagle (leder)

Invitasjon til informasjonsmøte om byggingen av Jordal park.

Categories: InfoAuthor:

Bymiljøetaten har i samarbeid med Vann- og avløpsetaten fått i oppgave å utvikle Jordal idrettspark. Jordal idrettspark skal invitere til rekreasjon, opphold og lek.

Bygging av parken starter i januar 2019. Vi inviterer derfor brukere, beboere og organisasjoner i nærmiljøet til et åpent informasjonsmøte. Her vil vi fortelle om arbeidene som utføres og hvilke tiltak som skal gjøres for å opprettholde dagens aktivitetstilbud på en sikker måte.

Program

– Hva skjer på Jordal? Oversikt over prosjekter i området

– Jordal idrettspark: Oversikt, status og fremdrift

– Informasjon om anleggsfasen ved entreprenør Skaaret Landskap AS

– Spørsmål fra salen

Hvor: Kampen kirke, Bøgata 1

Når: 8. januar 2019 kl 18:00 – 20:00

 

For mer info, kontakt prosjektleder Dan Paulsen.

dan.paulsen@bym.oslo.kommune.no

Velkommen!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG (HOVEDLAGET)

Categories: InfoAuthor:

Tirsdag 15. mars kl. 19:00 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass er det tid for årsmøte i Oslo Idrettslag (hovedlaget).

Les innkallelsen her.

Obs.! Legg merke til at Oslo Idrettslag skøyter har eget årsmøte 8. mars – les mer her.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG (HOVEDLAGET)

Categories: InfoAuthor:

Tirsdag 15. mars kl. 1900 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
 13. c) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
 16. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler.

Årsmeldinger med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 1. mars til

hovedstyret@oi-lag.no eller til Erik Bagle, Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

 1. februar 2016

 For Hovedstyret

Erik Bagle (Leder)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG SKØYTER 

Categories: Info, NyheterAuthor:

Tirsdag 8. mars 2016 kl. 19.30 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass 

Årsmeldinger med regnskap for 2015 og budsjett for 2016 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 23. februar 2016 til

styret@oi-lag.no eller til Tom Pettersen, Olav Nygardsveg 100, 0688 Oslo.

Les hele innkallelsen her.