OSK interskate: Førsteplass i Novice

Categories: NyheterAuthor:

Helgens OSK-interskate ble full klaff for Lisa som tok en flott førsteplass i Novice.  Gratulerer Lisa!

I Debs går det stadig bedre for OI, og Alexandra og Idun endte på henholdsvis sjette og åttende plass. I Junior tok Ida og Mathilde henholdsvis fjerde og syvende plass.

Well done all skaters!

(foto:  OSK/Roll Lund)

Nordics på Island: Ellen på sjette etter kort – best av de norske

Categories: NyheterAuthor:

Ellen representerer Oslo idrettslag og Norge på de Nordiske Mesterskap (The Nordics) i Reykjavik, Island, der det deltar nordiske løpere fra fra Novice til Senior.  Etter kortprogram for Junior torsdag ligger Ellen på sjetteplass og best av de norske.

Stå på Ellen!  Vi heier på deg!

For alle oss hjemme:  følg med på http://www.iceskate.is/wp-content/uploads/mot/2017/nordics2017/

Nasjonalt stevne Gjøvik

Categories: Andre stevner, NyheterAuthor:

Etter en uke med leir i høstferien var det klart for stevne på Gjøvik

Lørdag tok Eirill Eikanger Fullu og Oda Tønnesen Havgar turen til Gjøvik fjellhall for å delta i klassen Springs som eneste utøvere fra OI. Oda endte på 3. plass og Eirill kom på 9. plass.

IMG_5517

IMG_7461

Søndag var det oppvisningsløperenes tur, og vi stilte med hele fem løpere. Victoria Hiu Tong Cheung, Elma Kolbeinsen, Emma Maevski, Marie Therese Markhus og Ingrid Amalie Mook-Kleiven.

Oppvisning Gjøvik 2017

Sjekk stemningen på Jordal!

Categories: NyheterAuthor:

I dag har det vært masse god jobbing på isen – med full trøkk fra og med første trinn-trening.  Flinke foreldrevakter og super-snille Hedvig og Eileen har sørget for at det har blitt kos og pauser også – her kommer etter hvert noen situasjonsbilder:

Enn så lenge:  Husk at alle løpere må ha en god frokost i magen før første time – trenerne merker det har vært litt tomme mager på morgenen.  Da blir det ikke så god trening  – så viktig at frokost før is blir rutine!

 

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG SKØYTER 

Categories: NyheterAuthor:

Tirsdag 14. mars 2017 kl. 19.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass 

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandle styrets årsmelding for 2016.

5. Behandle regnskapet for 2016.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent 2017.

8. Vedta budsjett for 2017.

9. Behandle lagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder:

– Tom Pettersen, på valg for 2 år.

b) Nestleder:

– Janne Joakimsen, 2 år. Ikke på valg.

c) 3 styremedlemmer:

– kasserer Tommy Norum, på valg for 2 år.

– styremedlem Kirsti Høiseth, på valg for 2 år.

– styremedlem Kristine Furuholmen 2 år. Ikke på valg

d) 3 vararepresentanter 1 år,

Karoline Røed Tønnesen, Stig Schibbye og Ulrikke Roald på valg.

e) Øvrige valg ihht. årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

f) 2 revisorer.

g) Representanter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

Merknad:

Til pkt. 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler. Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen ved Bente Cathrine Nilsen på email: bentecathrine@gmail.com

Årsmeldinger med regnskap for 2016 og budsjett for 2017 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 28. februar 2017 til

styret@oi-lag.no eller til Tom Pettersen, Olav Nygardsveg 100, 0688 Oslo.

5. februar 2016 

For OI Skøyter 

Tom Pettersen Styreleder OI Skøyter

For å være stemmeberettiget må du være medlem av OI skøyter:

Medlemsavgiften for 2017 er kr 200,- og er obligatorisk for alle aktive løpere pluss medlemmer i styret. Vi håper eksisterende støttemedlemmer fortsatt ønsker å stå som medlem i klubben, i tillegg er foreldre og andre velkommen til å bli medlem i OI. Et medlemsskap gir stemmerett på generalforsamlingen.
Betaling gjøres til Oslo Idrettslag Skøyter, kontonr. 6205.05.04978. Vennligst merk innbetalingen med medlemsavgift og navnet det gjelder.
Betaling ønskes innen 28.2.2017