STYRET

Oslo Idrettslags styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styret kan kontaktes felles på e-post Du kan også ta kontakt direkte med de ulike medlemmene.

Styreleder:  Tom Pettersen (sportslig kontakt) tlf: 94808288

Nestleder: Kirsti Høiseth

Styremedlem: Karoline Røed Tønnesen (web, medlem og lisensansvarlig)

Styremedlem: Fredrik Markhus  (stevneansvarlig)

Styremedlem Tommy Norum (Kasserer)

Vara: Lori Næss

Vara: Charlotte Berge

Vara: Per Harald Kvernberg

VALGKOMITE:

Leder: Kristin Morken

Medlemmer: Sayde Bjørge og Velaug Mook

Vara: Svetlana Veziko