LOV FOR Oslo Idrettslag Skøyter

Vedtatt av styret i Oslo Idrettslag Skøyter 17. desember 2019 med virkning fra 01.01.2020.