Archive

Author Archive for: Bente

Årsmøtet 2016

Categories: NyheterAuthor:

Da er årsmøtet vell overstått. Vi takker alle de fremmøtte. Erik Bagle var også i år dirigent på årsmøtet.

Styret for 2016 består nå av:

Tom Pettersen Leder

Janne Joakimsen Nestleder

Tommy Norum Styremedlem

Kristine Furuholmen Styremedlem

Kirsti Høiseth Styremedlem

Varamedlemmer:

Stig Schibbye

Ullrikke Roald

Karoline Rød Tønnesen

Styret takker Kristin Asta Morken for hennes innsats i styret over flere år.

Med Vennlig Hilsen

Tom Pettersen

 

 

Skøyteskolen arrangeres IKKE 17.10 pga. kunstløpsstevne på Jordal

Categories: NyheterAuthor:

Hei alle skøyteskole barn og voksne som går på kurs hos oss i Ungdomshallen på Jordal lørdager fra kl.1000-1045 og fra kl.1045-1145.

Helgen 17.oktober – 18.oktober er skøyteskolen stengt pga. stevnet vårt i Ungdomshallen på Jordal.

Vi beklager ulempen dette medfører våre skøyteskoledeltagere. Denne lørdagen vil bli lagt til etter kursets annonserte avslutning 19.12 slik at antall kursdager samsvarer med betalt kursavgift.

Vi håper å se mange av dere på Jordal på stevnet vårt!  Det er gratis inngang og man kan få kjøpt kaffe og kaker/frukt.

Stevneinformasjon med tidspunkter og grupper er lagt ut på denne siden. Vi har deltagere fra 8 år og oppover. I oppvisningsklassen deltar våre yngste deltagere.

Velkommen!

Med Vennlig Hilsen

Oslo Idrettslag Skøyter

 

Kurs for voksne/ungdom i kunstløp start uke 16

Categories: UncategorizedAuthor:

Oslo Idrettslag Skøyter kan tilby følgende treningstider for voksne i kunstløp fra nybegynner til øvet nivå denne våren skøyteskolen for barn er avsluttet for sesongen.

tirsdager kl 2045-2200 uke 16,17,18,19,20 Jordal Amfi

lørdager kl.1030-1145 uke 16,17,18,19 Manglerrudhallen

søndager kl 1645-1730 uke 16,17,18,19 Jordal Amfi

forhåndspåmelding til bentecathrine@gmail.com

13 gangers kurs 1600 kroner

Mvh Oslo Idrettslag Skøyter

Skøyteskolen

Categories: UncategorizedAuthor:

Våre kurs for barn er nå ferdige for sesongen kurset ble avsluttet 28.3.

 

hilsen Oslo Idrettslag Skøyter

Innkalling til årsmøtet 2015

Categories: UncategorizedAuthor:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG SKØYTER

Tirsdag 14. april 2015 kl. 1800 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandle styrets årsmelding for 2014.

5. Behandle regnskapet for 2014.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent 2015.

8. Vedta budsjett for 2015.

9. Behandle lagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder, – Tom Pettersen på valg for 2 år.

b) Nestleder, – Kristin Morken, 2. år. Ikke på valg

c) 3 styremedlemmer, – kasserer Tommy Norum på valg for 2 år.

– styremedlem Janne Joakimsen 2. år. Ikke på valg. – styremedlem Anne Karin på valg for 2 år

d) 3 vararepresentanter 1 år, Kirsti Høiseth, Kristine Furuholmen og Stig Schibbye på valg.

e) Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

f) 2 revisorer.

g) Representanter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler.

Årsmeldinger med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte innen 31. mars 2015 til

styret@oi-lag.no eller til Tom Pettersen, Olav Nygardsveg 100, 0688 Oslo.

13. mars 2015

For OI Skøyter

Tom Pettersen Styreleder OI Skøyter