Følgende smittevernregler gjelder på Jordal og i Lørenhallen for kunstløp i forbindelse med Covid-19 pandemien. Oppdatert 9. august 2020.

Både utøvere og trenere/lagledelse skal gjøre seg kjent med NSFs retningslinjer og øvrige retninglinjer fra klubb og myndigheter. 

Vi må opprettholde strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallene. Løpere, foreldre, trenere, lag og grupper som ikke følger de instruksjoner som gjelder, vil bli nektet adgang til ishallen.

Aktivitet innendørs i ishallen er begrenset til maks 20 deltakere inkl. trenere for personer under 20 år. I tillegg kan det være med 1 leder/ansvarlig utenom treningsgruppen (som ikke er på is).

Foresatte eller andre vil IKKE ha adgang til ishallen. Kafé og tribune vil være stengt.

Alle utøvere/trenere/lagledelse må vaske hender ved ankomst til ishallen. Håndrens vil være tilgjengelig.

Det er viktig at alle som møter til trening er friske. Utøvere, trenere og lagledelse som har symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til ishallen. Heller ikke personer som etter myndighetenes retningslinjer er i karantene. 

Skjema med kontaktinfo på den som har overordnet ansvar for laget/gruppen når det oppholder seg på isen (herunder ansvar for at nevnte retningslinjer følges), samt navn og mobilnummer på alle utøvere/trenere (foresatt hvis utøver er under 18 år) blir sendt til VIF for raskt å kunne spore eventuell smittespredning.

Det vil være mulig å benytte garderobe. 

Ungdomshallen har alle løperne 5 minutter på å komme seg ut av ishallen etter trening og neste gruppe kan gå inn i hallen 10 minutter før de starter på is.

OBS! Oppdater deg på nevilo hvilken garderobe som gjelder for din gruppe.

Vi jobber med å få to garderober tilgjengelig, og får vi det vil regelen bli endret til 15 min før og etter is.

Løren hallen får vi tildelt to garderober, hovedinngangen skal benyttes, løperne kan komme inn 15 min før trening starter og må være ute av hallen senest 15 minutter etter at treningen er avsluttet. 

Minner om at regelen om 1 meters mellomrom også gjelder i garderobene.

De yngste som trenger hjelp til å snøre skøyter, må ta på skøytene på utsiden og bruke kalosjer når de går inn.

Dusjene i garderobene skal ikke benyttes

Det må utvises spesielt god ryddighet og renslighet i ishallene. For øvrig henvises til anbefalinger fra FHI om håndhygiene og hosting og nysing i armkroken.

Når garderoben forlates skal lagleder/ansvarlig voksen sørge for at garderoben er ryddig og feiet, samt alle dørhåndtak og benker er tørket over med desinfiserings sprit (utstyr finnes i garderoben). 

Drikkeflasker, hoppetau, spinnere og annet utstyr skal ikke deles, det må hver enkelt ha med selv.

 Det er ikke lov til å bruke ishallens ganger eller områder til oppvarming eller annen aktivitet.

Det anbefales at man unngår offentlig transport til og fra trening. Foresatte oppfordres til å bidra til dette for egne og andre utøvere.

Vi gleder oss til å starte på ny sesong, og setter pris på at alle følger opp smittevernstiltakene slik at vi kan ha en god og trygg treningshverdag!