Følgende smittevernregler gjelder på Jordal, Frogner Stadion og i Lørenhallen for kunstløp i forbindelse med Covid-19 pandemien. Oppdatert 05. januar 2021.

Generelle retningslinjer:

Både utøvere og trenere/lagledelse skal gjøre seg kjent med NSFs retningslinjer og øvrige retninglinjer fra klubb og myndigheter. 

Vi må opprettholde strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallene. Løpere, foreldre, trenere, lag og grupper som ikke følger de instruksjoner som gjelder, vil bli nektet adgang til ishallen.

Det er forbud mot innendørs breddeidrett for alle aldersgrupper. Forbudet vil ikke gjelde utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

NSF definenerer medlemmene av forbundslagene i hurtigløp, kunstløp og kortbane som toppidrettsutøvere. 

Aktivitet er begrenset til grupper på maks 20 deltakere inkl. trenere for personer under 20 år.  I tillegg skal det være med 1 hallansvarlig utenom treningsgruppen som ikke er på is for å passe på at smittevernsregler overholdes. Det skal til enhver tid holdes minimum 2 meters avstand til øvrige grupper.

Alle skal holde minst 1 meters avstand hele tiden.

Kafé vil være stengt.

Alle må vaske hender ved ankomst til ishallen. Håndrens vil være tilgjengelig.

Det er viktig at alle som møter i hallen er friske. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til å komme. Heller ikke personer som etter myndighetenes retningslinjer er i karantene. 

Skjema med kontaktinfo på den som har overordnet ansvar for laget/gruppen når det oppholder seg på isen (herunder ansvar for at nevnte retningslinjer følges), samt navn og mobilnummer på alle utøvere/trenere (foresatt hvis utøver er under 18 år) og andre som oppholder seg i hallen blir sendt til ansvarlige for drift av anlegget. 

Det vil være mulig å benytte garderobe i ishallene. Men begrens oppholdet til et minimum. Vi anbefaler at alle kommer ferdig skiftet. OBS! Oppdater deg på nevilo hvilken garderobe som gjelder for din gruppe, og spør hallansvarlig. Det er ulike garderober for de ulike gruppene.

Minner om at regelen om minimum 1 meters avstand også gjelder i garderobene.

Dusjene i garderobene skal ikke benyttes

Det må utvises spesielt god ryddighet og renslighet i ishallene. For øvrig henvises til anbefalinger fra FHI om håndhygiene og hosting og nysing i armkroken.

Når garderoben forlates skal hallansvarlig voksen sørge for at garderoben er ryddig og feiet, samt alle dørhåndtak og benker er tørket over med desinfiserings sprit (utstyr finnes i garderoben). 

Drikkeflasker, hoppetau, spinnere og annet utstyr skal ikke deles, det må hver enkelt ha med selv.

Det anbefales at man unngår offentlig transport til og fra trening. Foresatte oppfordres til å bidra til dette.

Spesielle retningslinjer Ungdomshallen/Jordal:

Inngang til hallen gjennom inngang 1A Jordal Amfi. Hallvakt skal stå i inngangen frem til hockey kommer kl 16:00.

Løpere kan benytte garderobe fra 30 minutter før istid.

Bruk munnbind innendørs når det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand. Det er ikke en plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.

To grupper kan oppholde seg i hallen samtidig så lenge de er adskilt. Dvs. At det gis anledning til oppvarming på tribunen for en gruppe samtidig som en annen gruppe er på is. Husk å holde minimum 1 meter avstand til andre i trenngsgruppen – 2 meter til øvrige grupper. Ulike grupper skal til en hver tid holdes adskilt.

For løpere med behov for hjelp til å ta av/på skøyter kan én foresatt være med inn og gjøre dette på tribunen. Husk alltid minimum en meter avstand på tribunen.  Ikke benytt bakerste rad da dere skal holde avstand til de som eventuelt varmer opp på tribunen.

Vi oppfordrer alle til å ikke oppholde seg i ishallen mer en strengt tatt nødvendig og kun om det er absolutt behov. Foresatte har kun anledning til å oppholde seg på tribunen med minimum 1 meters avstand og maks én pr. løper.

Løperne har 15 minutter på å komme seg ut av ishallen etter trening

Benytt utgang direkte ut fra Ungdomshallen.

Spesielle retningslinjer Lørenhallen:

Løperne kan komme inn 15 min før trening starter og må være ute av hallen senest 15 minutter etter at treningen er avsluttet. 

Foresatte har IKKE adgang til hallen. De yngste som trenger hjelp til å snøre skøyter, må ta på skøytene på utsiden og bruke kalosjer når de går inn.

Det er ikke lov til å bruke ishallens ganger eller områder til oppvarming eller annen aktivitet.

Spesielle retningslinjer Frogner stadion:

Alle deltakere på alle organiserte treninger skal registreres i lister. Dette er det enkelte idrettslagets ansvar. Listene må oppbevares i minimum 10 dager. Det skal også leveres en liste til vakten i inngangen med navn på alle som er på trening. Dette trenger BYM for å ha kontroll på antall personer tilstede, samt effektiv smittesporing hvis uhellet er ute. Klubbene kan legge ett sett med lister i skranken, og krysse av hvem som er tilstede for hver gang. Trenere og lagledere skal også registreres i disse listene

Hver treningsgruppe er ansvarlige for å avslutte treningen til oppsatt tid, slik av isen kan preppes. Hvis alle passer på dette og respekterer tidene man har fått tildelt får alle trent til sine oppsatte tider.

Det er ikke tillatt med tilskuere, men foreldre som er sjåfører kan oppholde seg på stadion hvis de overholder smittevernregler og registrerer seg i foajeen. Foreldre skal ikke gå på isen eller være med treningsgruppene som er i aktivitet. 

Garderobene på Frogner er stengt. Tribunen benyttes til oppbevaring av utstyr og det man har behov for å skifte. 

Alle går inn på stadion via hovedinngangen. Her finnes håndsprit som vi ønsker at alle bruker. Alle går rett ut på stadion, og finner en plass på tribunen der man legger utstyr og tar på skøyter. Husk å holde minimum 1 meters avstand. 

Det vil være åpent toalett med inngang rett under speakerbua.

Om smittevernsreglene:

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. OI og OSK har i samarbeid utformet regler for kunstløp, vi må forholde oss til regler fra halldrifter (på Jordal VIF og BYM) som utformer regler for ishallene, de igjen forholder seg til veiledning fra andre aktører. Dersom vi ikke følger reglene risikerer vi å bli kastet ut av hallen og følgelig ingen trening for noen. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

HVEMHVAHVORFOR
HELSEDIREKTORATETNasjonal veileder for idrettNasjonale bestemmelser – likt for hele landet
SÆRFORBUNDVeileder for særidrettKonkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten
OSLO KOMMUNE OG SMITTEVERNOVERLEGEN I OSLOTolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anleggHar ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.

Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

Vi håper dere alle holder motivasjonen oppe, og vi setter pris på at alle følger opp smittevernstiltakene slik at vi kan ha en god og trygg treningshverdag!