Zasady obowiązujące w Oslo

Updated February 02. 2021

Zasady obowiązujące w Oslo

 • Z gminnych obiektów sportowych w budynkach, w celach treningowych, mogą korzystać jedynie dzieci i młodzież poniżej 16 roku uczestniczące w zorganizowanych zajęciach sportowych. 
 • Wszelkie zajęcia na świeżym powietrzu musza obywać się przy zachowaniu co najmniej 1 metra odstępu.
 • Nadal nie odbywają się zajęcia sportowe amatorskie i rekreacyjne dla dorosłych (powyżej 20 roku życia), ani na obiektach sportowych w budynkach, ani na świeżym powietrzu.
 • Zakazane jest przeprowadzanie wszelkich imprez i zawodów. Zakaz obejmuje również rozgrywki ligowe i sparingi. 
 • Nie można organizować zajęć otwartych na hali lub tym podobnych.

Ogólne zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych:

Oto trzy zasady główne, których przestrzeganie ograniczy rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych:

 • Osoby chore mają zostać w domach
 • Dbaj o właściwą higienę rąk oraz higienę podczas kaszlu oraz o większą czystość otoczenia
 • Zachowuj dystans przynajmniej jednego metra i ograniczaj kontakty społeczne

Właściwa higiena rąk oraz higiena podczas kaszlu

Regularnie myj ręce lub stosuj środek do dezynfekcji, na przykład:

 • kiedy ręce są wyraźnie brudne 
 • po skorzystaniu z toalety
 • po kontakcie z wydzieliną z nosa, śliną i plwocinami (na przykład po kaszlnięciu/kichnięciu w dłonie) 
 • przed posiłkami

Inne:

 • W miarę możliwości należy unikać podawania ręki na powitanie, uścisków i zbędnych kontaktów fizycznych.
 • Unikaj dotykania twarzy.
 • Kaszl w zgięcie łokcia lub w papier, który następnie wyrzuć. Następnie umyj ręce.
 • Unikaj plucia i smarkania w trakcie zajęć sportowych.
 • Unikaj dzielenia się napojami i jedzeniem.