Følgende smittevernregler gjelder i Grünerhallen for kunstløp i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

Oppdatert 03. juni 2021

Generelle retningslinjer:

Både utøvere og trenere/lagledelse skal gjøre seg kjent med NSFs retningslinjer og øvrige retninglinjer fra klubb og myndigheter. 

Det må utvises spesielt god ryddighet og renslighet i ishallene. For øvrig henvises til anbefalinger fra FHI om håndhygiene og hosting og nysing i armkroken.

Skjema med kontaktinfo på den som har overordnet ansvar for laget/gruppen når det oppholder seg på isen (herunder ansvar for at nevnte retningslinjer følges), samt navn og mobilnummer på alle utøvere/trenere (foresatt hvis utøver er under 18 år) og andre som oppholder seg på trening blir sendt til ansvarlige for drift av anlegget og/eller oppbevart hos styreleder. 

Det er viktig at alle som møter til trening er friske. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon har ikke adgang til å komme. Heller ikke personer som etter myndighetenes retningslinjer er i karantene. 

Alle må vaske hender ved ankomst til ishallen. Håndrens vil være tilgjengelig.

Drikkeflasker, hoppetau, spinnere og annet utstyr skal ikke deles, det må hver enkelt ha med selv.

Det anbefales at man unngår offentlig transport til og fra trening. Foresatte oppfordres til å bidra til dette.

Hvem kan trene hvor?

Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

  • Innendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere.
  • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 30 deltakere.

Trenere og funksjonærer som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktivitet eller arrangement, kan komme i tillegg til de som deltar i aktiviteten.

For barn og unge til og med 19 år gjelder unntak fra kravet om å holde minst én meters avstand når det nødvendig for å drive med aktiviteten.

Utenom aktiviteten skal alle holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Voksne fra og med 20 år kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

  • Innendørs kun individuelt med minst 1 meter avstand. Gruppetrening innendørs er forbudt for alle over 20 år.
  • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere, med krav om minst 1 meter avstand.

Spesielle retningslinjer ishallene

Vi må opprettholde strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallene. Løpere, foreldre, trenere, lag og grupper som ikke følger de instruksjoner som gjelder, vil bli nektet adgang til ishallen.

Kafé vil være stengt.

  • Kun utøvere opp til og med 19 år samt toppidrett og trenere som har time på is kan være i hallen.
  • Foreldre har ingen adgang til hallen.
  • Garderobene er tilgjengelig 10 minutter før trening
  • UT: Gruppene har 5 minutter etter treningen er slutt til å forlate hallen. Her er det viktig at alle er raske og respekterer neste gruppe sin treningstid. Gruppene går samlet ut.
  • INN: Neste gruppe slippes inn 10 min før treningen starter, men tidligst etter at alle fra gruppen før er ute av hallen. Gruppene går samlet inn.
  • Alle over 12 år må bruke munnbind i hallen, bortsett fra når aktivitet utøves.

Om smittevernsreglene:

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. OI og OSK har i samarbeid utformet regler for kunstløp, vi må forholde oss til regler fra halldrifter (på Jordal VIF og BYM) som utformer regler for ishallene, de igjen forholder seg til veiledning fra andre aktører. Dersom vi ikke følger reglene risikerer vi å bli kastet ut av hallen og følgelig ingen trening for noen. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

HVEMHVAHVORFOR
HELSEDIREKTORATETNasjonal veileder for idrettNasjonale bestemmelser – likt for hele landet
SÆRFORBUNDVeileder for særidrettKonkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten
OSLO KOMMUNE OG SMITTEVERNOVERLEGEN I OSLOTolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anleggHar ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.

Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

Vi håper dere alle holder motivasjonen oppe, og vi setter pris på at alle følger opp smittevernstiltakene slik at vi kan ha en god og trygg treningshverdag!