Vi er i ferd med å få et mer normalt samfunn igjen. Men fortsatt er det noen viktige regler vi må følge:

Det gjelder fortsatt en 1-meters regel. Unntak fra denne gjelder kun der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Unngå nærkontakt med flere enn du må.

  • Hold avstand – minst 1 meter 
  • Hold hendene rene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller omfattet av karantenebestemmelser
  • Begrens antall personer du møter
  • husk antibac ved ankomst til hallen, stativer står ved inngangspartiet og er lett tilgjengelig 
  • det er kun utøvere og trenere som utøver aktivitet som skal oppholde seg i hallen, foreldre har kun adgang for å hjelpe med skøyter
  • fordeling av garderober står på Nevilo: http://www.nevilo.no Nevilo vises også på skjermen i hallen
  • skapene ved garderobene skal ikke brukes (Sonja Henie)
  • dører skal ikke settes i åpen tilstand ved hjelp av stoler eller lignende, dette pga brannvern og automatikker som kan bli ødelagt
  • utgangsdøren i 2 etg. skal ikke benyttes (Sonja Henie)

Om smittevernsreglene:

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. OI og OSK har i samarbeid utformet regler for kunstløp, vi må forholde oss til regler fra halldrifter (på Jordal VIF og BYM) som utformer regler for ishallene, de igjen forholder seg til veiledning fra andre aktører. Dersom vi ikke følger reglene risikerer vi å bli kastet ut av hallen og følgelig ingen trening for noen. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

HVEMHVAHVORFOR
HELSEDIREKTORATETNasjonal veileder for idrettNasjonale bestemmelser – likt for hele landet
SÆRFORBUNDVeileder for særidrettKonkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten
OSLO KOMMUNE OG SMITTEVERNOVERLEGEN I OSLOTolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anleggHar ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.

Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.

Vi håper dere alle holder motivasjonen oppe, og vi setter pris på at alle følger opp smittevernstiltakene slik at vi kan ha en god og trygg treningshverdag!