Kontakt og styret

Foruten trenere har Oslo Idrettslag skøyter ingen faste ansatte. Styret tar seg derfor av den daglige driften.

Oslo Idrettslag Skøyters styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styreleder:  Tom Pettersen (sportslig kontakt) tlf: 94808288

Nestleder: Kirsti Høiseth

Styremedlem: Karoline Røed Tønnesen (stevneansvarlig, web, medlem og lisensansvarlig + hovedstyremedlem)

Styremedlem:

Styremedlem:  Tommy Norum (Kasserer)

Vara: Lori Næss

Vara: Charlotte Berge

Vara: Per Harald Kvernberg (Skøyteskoleansvarlig)

VALGKOMITE:

Leder: Kristin Morken

Medlemmer: Sayde Bjørge og Velaug Mook

Vara: Svetlana Veziko

Kontaktinformasjon:

Oslo Idrettslag Skøyter
Postboks 2874 Tøyen
0608 Oslo

Mail til styret kan du sende her.

Vi har «hjemmebane» i Ungdomshallen på Jordal.
På Jordal har vi også klubbhus hvor vi har barmarkstrening og  styremøter.

Besøksadresse:
Jordalgata 12
0657 Oslo

 

Vis større kart

Send us mail