Klasser og tester

Kunstløp deles inn i flere ulike nivåer ut i fra skøytenivå. I kunstløp er det ikke lov å delta i konkurranseklassene før det året man fyller 11 år. For nærmere informasjon vedr. testøvelser, klasseinndelinger osv vises til NSF’s håndbok i kunstløp.

Nivået deles inn i følgende klasser:

Aspiranter (skøyteskole-elever som etter å ha bestått minimum Test 1 får tilbud om ekstra trening)
Oppvisningsløpere (løpere til og med 10 år, dvs. ikke i konkurransealder)

løpere i konkurransealder, dvs. som fyller 11 år i kalenderåret:
Cubs over og under 13 år
Springs over og under 14 år
Debs + Debs A
Novice + Novice A
Junior + Junior A
Senior + Senior A
Veteran

Synkronkunstløp (alle aldere)
Blue Krutt – rekrutteringslag
Blue Crew – juvenile
Synkronkunstløp deles inn i følgende klasser: Oppvisning, Juvenile, Mixed Age, Novice, Junior, Senior, Veteran Adult og Veteran Masters.
Laget kan bestå av både kvinner og menn.

Skøyteskole-elev

Oslo Idrettslags Skøyteskole for barn passer best for de mellom 4 og 12 år, men er det plass kan dette avvikes. Dette er vanligvis barnets første kontakt med Oslo Idrettslag. Her får eleven opplæring i grunnleggende skøyteferdighet, og ved slutten av hvert semester blir aktuelle skøyteskoledeltager ferdighetstestet av klubbens instruktører/trenere. Løpere som klarer test 1 blir normalt tilbudt opptak som aspirant (avhenger av hvor mange aspiranter vi har til enhver tid).

TEST 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel)
 3. Vending begge veier – på ett eller to ben
 4. Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chasse` på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten.

Aspirant / Blue Krutt

Det er normalt tilbud om en eller to ekstra treninger pr. uke for aspirantene og en ekstra time for Blue krutt, skøyteskolen er obligatorisk og kommer i tillegg. Treningsmengde avhenger av antall løpere vi til enhver tid har som trenger istrening. Aspiranter og Blue krutt deltar ikke på stevner. Aspiranter som har bestått test 3 vil normalt bli tilbudt opptak i Oppvisningsklassen. Blue krutt som har bestått test tre vil normalt bli tilbudt plass i Blue Crew. Aspirantene og rekruttene testes underveis i semesteret, og trenerne vurderer hvem som skal testes og hvilke tester som skal gjennomføres. Aspiranter og Blue krutt som består Test 3 i løpet av sesongen/semesteret må regne med å fortsette i sin tidligere aspirant/rekruttgruppe frem til ny sesong/semesterstart, og vil da bli tilbudt et nytt treningsopplegg i Oppvisningsklassen eller Blue Crew laget.

TEST 2

 1. Legge over forover – begge veier;
 2. Legge over bakover – begge veier;
 3. Tretallsvals utover – begge veier; uten pigger og med rett rygg uten pigger og med rett rygg rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 1. Skredderhopp
 2. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.
 3. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 4. Flyver’n forover på bue – begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

TEST 3

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel – begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover – innover – utover – utover).
 4. Salchow
 5. Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:
  a) Tretall forover utover
  b) Dobbelt tretall forover utover
  c) Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

Singel kunstløp klasser:

Oppvisning og Cubs

Oppvisningsklassen og Cubs tilbys normalt 4-5 treninger pr. uke. Trenerne vil foreta en nærmere vurdering av hver enkelt løper ut fra alder, ferdigheter, potensial og innsats, og på grunnlag av dette å bestemme om enkelte løpere vil bli tilbudt et utvidet treningsopplegg utover det fellesopplegg som alle oppvisningsløpere får. Hvilke treningsdager og tider man blir tilbudt bestemmes av trenerne ut fra istid og trenerkapasitet.

Opprykk til basic, Springs, Debs, Novice, Junior, Senior og Veteran

Videre klasseopprykk i konkurransesystemet avtales mellom trener og løper. Øvelsesutvalget i de ulike klassene brukes som veileder for når løpere er klare for å rykke opp en klasse.

Synkronkunstløp

Blue Crew er Oslo Idrettslag Skøytes synkronkunstløp lag.

Synkronkunstløp er den nyeste disiplinen i kunstløp hvor 8-16 løpere + reserveløpere utfører program som et lag. Lagene beveger seg som en enhet over isen. Det som gjør disiplinen unik er fokuset på lagsamarbeid, fart, intrikate formasjoner og samstemthet. 

Et lag kan delta i én av syv klasser. Oppvisning, Senior, Junior, Novice, Mixed Age, Juvenile og Veteran er klassene for Synkronkunstløp i Norge. Laget kan bestå av både kvinner og menn i ulik aldersklasse. 

OI Skøyter har i dag et rekruttlag (Blue Krutt) og et lag i juvenile (Blue Crew). Målet er å bygge opp et konkurranselag i tillegg til dagens lag.

Utviklingstrapp singel kunstløp mot toppidrettsnivå

Norges skøyteforbund har laget en utviklingstrapp som er et redskap som beskriver et hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp fra 11 årsalderen til et toppidrettsnivå. NSF vil understreke at denne utviklingstrappen er myntet på løpere som skal nå et høyt internasjonalt nivå.

Utviklingstrapp KUNSTLØP 12-19 år

1 thought on “Klasser og tester

Comments are closed.