Terminliste og påmelding

Løpere selv ansvarlige for å følge med på terminlisten og melde seg på til stevner. Her er en oversikt over viktige sider å følge med på:

For informasjon om alle stevner se terminliste for sesongen, der finner du også resultater fra stevner og Norges Cup rankingen.

Under fanen for løpere på Norges Skøyteforbunds nettsider finner du linker til påmelding som gjøres gjennom iSonen. Her finner du også A-listen, informasjon om innlevering av musikk, anti doping og annen nyttig informasjon. Gjennom sesongen oppdateres listen over a-løpere i senior, junior, novice og debs .

Hos RinkResults kan du finne resultater fra norske og internasjonale stevner, og for enkelte stevner er også filmklipp av løpene tilgjengelig.

Hvilke stevner er åpne for oppvisning?

Arrangørs oppvisningsløpere får prioritet på vanlige stevner. I tillegg er det satt opp på terminlisten hvilke klubber som kan melde på løpere til de ulike stevnene. Det er også lagt opp til lokale arrangement på hverdag. Dato publiseres fortløpende på terminlisten. Alle oppvisningsløpere skal ha minst 4 tilbud i løpet av sesongen.

Påmelding til stevner og påmeldingsavgift:

Last ned Sportity appen til din mobiltelefon. Når påmelding til stevner åpner sendes varsel ut fra Skøyteforbundet via Sportity-appen. Passord er: NSF

Rutiner ved påmelding til stevner:

For vanlige nasjonale stevner er påmeldingsfristen seks uker før stevnet. En løper/Et lag regnes ikke som påmeldt før påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingsavgiften refunderes kun hvis løperen/laget trekker seg før påmeldingsfristen har utløpt eller hvis løperen blir satt på venteliste pga. begrensninger og løperen takker nei eller ikke kommer med. Alle påmeldinger skal gå via Isonen.
Påmeldinger synkronkunstløp sendes på e-post til arrangør med kopi til NSF innen fristen på skjema som du finner her

Vi henstiller alle til å trekke seg fra stevner hvis de ikke skal delta slik at de på venteliste kommer med. Gi beskjed til arrangør.