Kontakt og styret

Foruten trenere har Oslo Idrettslag skøyter ingen faste ansatte. Styret tar seg derfor av den daglige driften.

Oslo Idrettslag Skøyters styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styreleder:  Karoline Røed Tønnesen tlf.: 930 37 648
Ansvar: Daglig drift, sportslig kontakt, web, medlem og lisensansvarlig + sitter også i OIs hovedstyre

Nestleder: Per Harald Kvernberg tlf.: 416 58 616
Ansvar: Barneidrettsansvarlig, ansvarlig politiattest og klubbhuset

Styremedlem: Cecilia Södling
Kasserer, økonomigruppeansvarlig

Styremedlem: Kristin Slørdahl
Ansvar: Stevneleder

Styremedlem: Christoffer Lund
Ansvar: Dugnad og sponsor

Vara: Ida Helgheim Holte
Ansvar: Leir

Vara: Jagoda Zajik
Ansvar: Blue Crew og Blue Krutt

Vara: Trond Røren Leine
Ansvar: Sosiale aktiviteter

VALGKOMITE:

Leder: Ragnhild Hutchison

Medlemmer: Emilie Braun Benonisen og Eirik Dale Viggen

Vara: Ivan Stankovic

KONTROLLUTVALG:

Medlemmer: Leder: Erik Lennart Burenius og Elena Shirokikh

Varamedlemmer: Aud Ingeborg Lunde

Ansvar skøyteskole:

Karin Baadstø Monssen og Lennart Burenius
skole@oi-lag.no

Kontaktinformasjon:

Oslo Idrettslag Skøyter
Jordalgata 12
0657 Oslo

Org. nummer: 940 593 891

Mail til styret kan du sende her.

Vi har hjemmebane i Ungdomshallen på Jordal.
På Jordal har vi også vårt klubbhus hvor vi har barmarkstrening og  styremøter. Klubbhuset ligger på oversiden av fotballbanen.

Vis større kart