Kontakt og styret

Foruten trenere har Oslo Idrettslag skøyter ingen faste ansatte. Styret tar seg derfor av den daglige driften.

Oslo Idrettslag Skøyters styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styreleder:  Karoline Røed Tønnesen tlf.: 930 37 648
sportslig kontakt, web, medlem og lisensansvarlig + sitter også i OIs hovedstyre

Nestleder: Per Harald Kvernberg tlf.: 416 58 616
Barneidrettsansvarlig, skøyteskoleansvarlig, ansvarlig politiattest

Styremedlem: Cecilia Södling
Kasserer, økonomigruppeansvarlig

Styremedlem: Kristin Slørdahl

Styremedlem: Christoffer Lund
Dugnad, sponsor og sosialgruppeansvarlig

Vara: Ida Helgheim Holte

Vara: Jagoda Zajik

Vara: Trond Røren Leine

VALGKOMITE:

Leder: Ragnhild Hutchison

Medlemmer: Emilie Braun Benonisen og Salve Bjorø

Vara: Ivan Stankovic

KONTROLLUTVALG:

Medlemmer: Svetlana Veziko og Erik Lennart Burenius

Varamedlemmer: Knut Ueland

Kontaktinformasjon:

Oslo Idrettslag Skøyter
Postboks 2874 Tøyen
0608 Oslo

Org. nummer: 940 593 891

Mail til styret kan du sende her.

Vi har «hjemmebane» i Ungdomshallen på Jordal.
På Jordal har vi også klubbhus hvor vi har barmarkstrening og  styremøter.

Besøksadresse:
Jordalgata 12 (Ungdomshallen) – Jordalgata 1 (Klubbhuset)
0657 Oslo

Vis større kart