MARTINUS LØRDAHLS STATUETT

Statutter for

MARTINUS LØRDAHLS STATUETT

for

Idrettslig innsats – Administrativ deltagelse – Fremragende klubbånd

  1. Lørdahl-statuetten er en æresbevisning i Oslo Idrettslag.

Lørdahl-statuetten er innstiftet for å hedre minnet om Kristiania Idrettsforenings og Oslo Idrettslags høvding gjennom mange år og for å gi uttrykk for lagets takknemlighet mot dem som har arbeidet videre i hans ånd.

  • Statuetten som består av en bronsefigur av en idrettsmann i omtrent 1/5 naturlig størrelse, utdeles av lagets Hovedstyre eller den som av Hovedstyret bemyndiges til det, på grunnlag av innstilling og vedtak som fastsatt i statuttene.
  • Statuetten kan tildeles mannlige eller kvinnelige medlemmer av Oslo Idrettslag som gjennom sin innsats og sitt virke for idrettens og lagets sak har utpekt seg som en ener og et eksempel for sine idrettskamerater.
  • Forslag om tildeling av statuetten kan fremmes av ethvert medlem av laget gjennom avdelingsstyret til Hovedstyret.

Hovedstyret sender sin innstilling til den oppnevnte komité.

Innstillingen skal behandles konfidensielt.

  • Komitéen som behandler innstillingen og treffer vedtak om tildeling, skal bestå av giveren, Lars Krogh, eller hans bemyndigede, samt 2 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret.
  • Tildeling av statuetten skal normalt finne sted i forbindelse med generalforsamling, jubileumsfest eller annen festlig tilstelning for hele laget.
  • Når den som er blitt tildelt statuetten dør eller går ut av laget, skal statuetten leveres tilbake til Hovedstyret.

Endring av disse statutter kan bare skje etter vedtak av et enstemmig hovedstyre og med giverens godkjennelse

Vinnere av

MARTINUS LØRDAHLS STATUETT

for

Idrettslig innsats – Administrativ deltagelse – Fremragende klubbånd

1968 Einar Staff

1972 Rolf Chr. Johansen

1973 Anker M. Sørensen

1982 Christian Bruusgaard

1983 Aage Johansen 

1983 Odd Wien

1984 Anders Margård

1990 Torgeir Brandvold 

1991 Inger Nordbø

2003 Olaf Poulsen

2007 Bergljot Sandvik Johansen 

2011 Hroar Elvenes 

2016 Steinar Robarth

2020 Erik Bagle

2022 Berit Aarnes

2022 Vivi-Ann Østby Eng