Medlemsbetingelser

Oslo Idrettslag er tatt opp i Norges Idrettsforbund og følger derfor gjeldene regler for medlemsbetingelser i NIF.

NIFs regelverk

Oslo Idrettslag Skøyters lov.

Alle som trener med Oslo Idrettslag og medlemmer av styret i Oslo Idrettslag skøyter må være medlem av Oslo Idrettslag Skøyter.

Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet i Oslo Idrettslag. Medlemskontingenten satt til kr. 200,- pr. medlem. Medlemskontingenten faktureres årlig via min idrett frem til medlemskapet aktivt sies opp. Det kan gjøres i min idrett eller ved henvendelse til medlemsansvarlig.

Alle er velkommen som medlemmer i Oslo Idrettslag Skøyter

Oslo Idrettslag ønsker alle som ønsker det velkommen som medlemmer. Det er ikke en forutsetning for medlemsskap at du trener i Oslo Idrettslag. Medlemmer kan stille på årsmøtet etter gjeldende regler (se avsnittet Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.). Det er viktig å merke seg at et idrettslag er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Det er kun medlemmene som har stemmerett. Ønsker foreldre å ha stemmerett i idrettslaget der barna deres er aktive, må de melde seg inn og bli medlem.

Hvordan melde seg inn

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. Nye medlemmer må derfor registrere seg via min idrett – logg deg inn og søk opp idrettslaget under fanen medlemskap. Samme sted kan du også melde deg ut av idrettslaget.

Du kan lese mer om registrering og rapportering av medlemmer her.

Sjekk at du er medlem:

  • I MinIdrett velger du fanen for Medlemsskap.
  • Sørg for å velge riktig familiemedlem (se pil)
  • Sjekk at riktig Idrettslag er oppført, for oss gjelder “Oslo Idrettslag Skøyter”
  • Sjekk at Status er “Aktiv” og kontingent “Betalt” for riktig år.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap i Oslo Idrettslag ta kontakt med medlemsansvarlig eller styret.