Vårt treningstilbud

Oslo Idrettslag Skøyter (OI) tilbyr trening med fokus på kunstløp. Vi har to grener i klubben, singel kunstløp og synkronkunstløp.

Skøyteskole, aspirant og blue krutt:

Første møte med OI er gjerne på skøyteskolen. Skøyteskolen er vårt nybegynner tilbud, der du kan lære grunnleggende skøyteteknikk. Vi har skøyteskole for alle aldre, og her går både de som knapt har hatt skøyter på beina og de som har holdt på en liten stund. Her skal du lære å bli trygg på skøyter.

Aspiranter (singel) og Blue krutt (synkro) er vårt tilbud til barn og ungdom som gjerne vil lære litt mer og har lyst til å utvikle seg til konkurranseløpere. Her er det mer fokusert og avansert trening direkte rettet mot kunstløp og de ferdighetene som trengs. Etter at man består tester som er utviklet av skøyteforbundet kan man få tilbud om å gå videre på grupper/lag basert på alder og nivå.

Du kan lese mer om ulike nivå i kunstløp i denne oversikten.

Singel kunstløp:

Singel kunstløp er den mest utbredte formen for kunstløp der løperen konkurrer alene på isen. Det finnes flere klasser å konkurrere i ut i fra nivå og alder. Konkurranseprogrammene inneholder ulike elementer innenfor hopp, piruetter og trinn.

Synkron kunstløp:

Synkronkunstløp er en lagsport, der flere utøvere konkurrerer sammen, det kan konkurreres i ulike klasser ut fra nivå og alder. Laget kan ha både kvinnelige og mannlige utøvere på samme lag. Tilbudet er relativt nytt i klubben, og har per i dag ett konkurranseparti i klassen Juvenile og et rekruttparti. Målet er å ha flere lag på ulikt nivå. Konkurranseprogrammet har spesielt fokus på trinn og formasjoner som utføres synkront.

Treningstilbudet:

Treningstilbudet i klubben varierer ut i fra nivå. Antall treningstimer per nivå gis på bakgrunn av tildelt treningstid fra Oslo kommune samt hvor mange løpere vi til en hver tid har i de ulike klassene. Det er utviklet retningslinjer for antall løpere vi kan ha på isen samtidig for at det skal være trygt for alle.

I tillegg til skøytespesifikk trening på isen tilbyr klubben allerede fra rekruttnivå relevant barmarkstrening som god oppvarmingsteknikk og elementer fra turn, dans, stretching, styrke, kondisjon, utholdenhet og rotasjonstrening.

Kunstløp gir derfor allsidig trening innenfor mange områder som alle kan ta med seg videre i livet. Kanskje er kunstløp idretten for akkurat deg?

Du kan lese mer om vårt treningstilbud her:

Klubbhåndbok

Klasser og tester

Skøyteskolen