Tirsdag 20. mars 2018 kl. 19.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass  Årsmøtets oppgaver ihht § 13 i lagets lover er  1.

Les mer