http://oi-lag.no/wp-content/uploads/2019/08/Groups-for-week-33.pdf   Oslo idrettslag arrangerer leir for kunstløpere i uke 40.  Vi gleder oss til leir – og særlig velkommen til løperne fra

Les mer