STEVNER

For informasjon om alle stevner se terminliste for sesongen 2019 – 2020  her finner du også resultater fra stevner og Norges Cup rankingen. Under fanen Terminliste på Norges Skøyteforbunds nettsider finner du også linker til påmelding som gjøres gjennom Min Idrett.

Oppvisning:

  • Arrangørs oppvisningsløpere får første prioritet på vanlige stevner
  • Lokale arrangement på hverdag
  • RM, alle får delta
  • Et samlestevne etter jul, alle får delta
  • Noen klubber har i tillegg fått tilgang på nasjonale stevner for å få 4 stevner i løpet av året
  • Alle løpere skal ha minst 4 tilbud i løpet av sesongen. Hvis det er noen klubber som ikke er satt opp med 4 tilbud, gi beskjed

Påmeldinger:
Det kan bli begrensninger i deltagerantall ved stor påmelding. Dette kommer til å håndheves strengere enn tidligere. Dette er besluttet av TKK og DUK.
«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.
Påmelding kan stenge før fristen hvis stevnet er fullt.
Elektroniske stevner: Max 80 løpere lørdag, max. 70 løpere søndag (lokal oppvisning i tillegg), Papirstevner: Max 80 løpere lørdag og søndag (lokal oppvisning i tillegg).

Vi henstiller alle til å trekke seg fra stevner hvis de ikke skal delta slik at de på venteliste kommer med. Gi beskjed til arrangør.

Gjennom sesongen oppdateres listen over a-løpere. Oversikten over A-løpere i senior, junior, novice og debs finner dere under fanen Nyttig informasjon For arrangører og klubber på Norges Skøyteforbund.

Hos RinkResults kan du finne en resultatoppsummering av stevnene, og for enkelte stevner er også filmklipp av løpene tilgjengelig.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre