Kontakt og styret

Foruten trenere har Oslo Idrettslag skøyter ingen faste ansatte. Styret tar seg derfor av den daglige driften.

Oslo Idrettslag Skøyters styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styreleder:  Karoline Røed Tønnesen tlf: 93 03 76 48
sportslig kontakt, stevneansvarlig, web, medlem og lisensansvarlig + sitter også i OIs hovedstyre

Nestleder: Kirsti Høiseth
Isfordeling, barneidrettsansvarlig

Styremedlem: Per Harald Kvernberg Skøyteskoleansvarlig, Ansvarlig politiattest

Styremedlem: Lori Næss
Kasserer

Styremedlem: Karsten Fullu

Vara: Christoffer Lund

Vara: Charlotte Berge

Vara: Stig Schibbye

VALGKOMITE:

Leder: Velaug Mook

Medlemmer: Carina Bordewich og Lennart Burenius

Vara: Anna Lena Norum

Kontaktinformasjon:

Oslo Idrettslag Skøyter
Postboks 2874 Tøyen
0608 Oslo

Mail til styret kan du sende her.

Vi har «hjemmebane» i Ungdomshallen på Jordal.
På Jordal har vi også klubbhus hvor vi har barmarkstrening og  styremøter.

Besøksadresse:
Jordalgata 12
0657 Oslo

Vis større kart