Kontakt og styret

Foruten trenere har Oslo Idrettslag skøyter ingen faste ansatte. Styret tar seg derfor av den daglige driften.

Oslo Idrettslag Skøyters styre består av fem medlemmer samt tre varamedlemmer. OIs medlemmer velger styret på klubbens årsmøte. Styremedlemmer velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett. Det kommer frem i innkallingen til årsmøtet hvilke medlemmer som er på valg hvert år.

Styreleder:  Karoline Røed Tønnesen tlf: 93 03 76 48
sportslig kontakt, stevneansvarlig, web, medlem og lisensansvarlig + sitter også i OIs hovedstyre

Nestleder: Kirsti Høiseth
Isfordeling, barneidrettsansvarlig + sitter også i AOSK styret

Styremedlem: Per Harald Kvernberg
Skøyteskoleansvarlig, Ansvarlig politiattest

Styremedlem: Lori Næss
Kasserer

Styremedlem: Christoffer Lund

Vara: Emilie Braun Benonisen

Vara: Salve Bjorå

Vara: Trond Røren Leine

VALGKOMITE:

Leder: Velaug Mook

Medlemmer: Carina Bordewich og Knut Ueland

Vara: Ivan Stankovic

KONTROLLUTVALG:

Medlemmer: Astrid Scharning Huitfeldt og Charlotte Berge

Varamedlemmer: Svetlana Veziko og Cecilia Soedling

Kontaktinformasjon:

Oslo Idrettslag Skøyter
Postboks 2874 Tøyen
0608 Oslo

Mail til styret kan du sende her.

Vi har «hjemmebane» i Ungdomshallen på Jordal.
På Jordal har vi også klubbhus hvor vi har barmarkstrening og  styremøter.

Besøksadresse:
Jordalgata 12
0657 Oslo

Vis større kart