Styret innkaller til årsmøte for Oslo Idrettslag Skøyter.

Sted: Klubbhuset Jordal

Tidspunkt: 7.mai 2012 Kl: 19.00

Årsberetning og andre årsmøtepapirer er sendt ut på mail. Har du ikke mottat disse papirene og ønsker de, send mail til mari@garasjen.no.

Saksliste:

1. Konstituering

2. Beretning

3. Regnskap

4. Forslag

5. Budsjett

6. Valg

Vel Møtt!

Med Vennlig Hilsen

Styret i Oslo Idrettslag Skøyter