Under OI-stevnet helgen 13. og 14. oktober ønsket vi å hedre OI’s Berit Aarnes og markere at hun har trukket seg tilbake som dommer. Nedenfor kan du lese talen som ble holdt. Bilder fra markeringen finner du her>>

Vi ønsker å hedre en av Oslo idrettslags sentrale bidragsytere gjennom mange år. Berit Aarnes har gjennom et langt liv vært en sentral bidragsyter til norsk skøytesport generelt og kunstløp spesielt. Etter et langt virke som dommer i kunstløp har nå Berit trukket seg tilbake. Vi ønsker derfor å takke Berit for den fantastiske innsatsen hun har stått for gjennom alle disse årene.

Berit startet som kunstløper 8 år gammel. Hun har deltatt i LM/NM både i junior og senior fra 1958, 1959, 1960 og 1961, med beste plassering nr. 4. Hun har deltatt i nordisk en gang som junior og en gang som senior. Den gangen forgikk kunstløp i pausen mellom 1.500 m og 10.000 m på hurtigløpsstevner!

Som ferdig utdannet gymlærer ble Berit invitert til Sverige for å være trener for hele Skåne. Hun ønsket å bruke utdannelsen i en vanlig jobb. Hun ble derfor ansatt som gymnastik direktør på Læroverket i Karlskrona.

Berit har deltatt med en svensk parløper i par i VM i Cortina i 1963. Berit har til en hver tid har hatt mange jern i ilden. Hun har vært fotballmamma, kunstløpsmamma til Marianne som nå er teknisk spesialist i kunstløp, lærer, og altså sentral bidragsyter i norsk skøytesport. ’

Berit startet som dommer i 1964/1965, og dømte sitt første EM i 1974. Hun har deretter dømt i mange EM og VM på 70, 80, 90 og 2000 tallet samt mange internasjonale konkurranser, bl.a. OL.

Berit var visepresident i Norges skøyteforbund i 7 år med ansvar for kunstløp. Hun har vært aktiv og sentral bidragsyter i Oslo idrettslag som styreleder i OI kunstløp og hurtigløp.

Berit har også vært styreleder i Oslo skøytekrets.

Berit er i dag en viktig inspirator for oss alle i Oslo idrettslag. Hun er levende opptatt av klubbens ve og vel, og sitter nå i valgkomiteen til Oslo idrettslag. 

Hun følger med på store og små løperes utvikling. Hun har et god lag med barn, og formidler sine tilbakemeldinger på en god måte. Vi takker Berit Aarnes for en mangeårig innsats i norsk skøytesport, og håper du også fremover vil være en sentral støttespiller for oss i Oslo idrettslag.

Hilsen alle små og store i Oslo Idrettslag