Styret i Oslo Idrettslag Skøyter er glade for å annonsere at vi har ansatt en tredje trener for å styrke trenerstaben vår. Fra uke 34 vil Janusz Komendera inngå i trenerteamet sammen med vår hovedtrener Veronika Vrtelova og Denis Lazarev. Klubben har nå tre trenere og vi vil være godt dekket for neste sesong på trenersiden. Vi hadde mange gode søkere til trenerstillingen som ble utlyst i vår, og styret har hatt en grundig ansettelsesprosess. Janusz har tidligere vært trener i blant annet Tønsberg Turn, Moss Kunstløpklubb og Asker Kunstløpklubb der han blant annet har vært trener for Anne Line Gjersem. Styret og Veronika har stor tro på at Janusz vil kunne bidra med å heve nivået i klubben enda et hakk og ser frem til godt samarbeid i tiden fremover.