I 2021 starter vi opp med to synkro lag i OI. Blue Crew har lenge vært en del av OIs skøyteskole, og endelig har vi klart å finne mer treningstid også til denne gjengen. Det betyr at laget som er rekruttert fra skøyteskolen nå får etterlengtet treningstid så de kan jobbe videre med å bli et ordentlig synkro lag.

En annen gjeng som også har ønsket seg at vi starter opp med synkro trening er tidligere singel konkurranseløpere som fortsatt elsker sporten, men som ønsker seg litt mindre trening og et annet fokus.

I første omgang rekrutterer vi løpere fra OI, men er det løpere fra andre klubber i omegn som ønsker å delta kan de ta kontakt for mer informasjon. Vi håper også at smittevernreglene i Oslo ikke setter for store kjepper i hjulene for satsningen.

Synkrokunstløp er kunstløps svar på lagidrett. Idretten har mindre fokus på hopp – som er den mest krevende delen i andre grener av kunstløp, derfor egner det seg også for flere. Å delta som et lag kan også føles tryggere for flere, fremfor singel konkurranser der alt fokuset kun er på en enkelt utøver.

Synkronkunstløp er den nyeste disiplinen i kunstløp hvor 8-16 løpere + reserveløpere utfører program som et lag. Lagene beveger seg som en enhet over isen. Det som gjør disiplinen unik er fokuset på lagsamarbeid, fart, intrikate formasjoner og samstemthet. 

Et lag kan delta i én av seks klasser. Senior, Junior, Novice, Mixed Age, Juvenile og Veteran er klassene for Synkronkunstløp i Norge. Laget kan bestå av både kvinner og menn i ulik aldersklasse. 

Siden laget trener formasjoner er det uforsvarlig og vanskelig å kombinere med andre løpere på is da disse trener på en helt annen måte. Det har derfor tatt tid å finne timer vi kan avse til synkron trening. Vi har fortsatt behov for mer treningstid og i første omgang vil de to synkro lagene stort sett trene sammen.

Erfaringer fra bl.a. Stavanger som har startet opp med synkronlag er mindre frafall og bredere rekruttering. Vi håper dette også blir tilfelle for OI Skøyter. Vi vil ha flere med på laget enda lengre!

Flere lag er i ferd med å starte opp i Norge noe som muliggjør konkurranser både i inn og utland. Synkronkunstløp ble for første gang tatt med som egen gren i NM-LM i 2020.

Her er en liten snutt fra Blue Crews synkrotrening.

Kontaktperson Blue Crew: Per Harald Kverberg
Kontaktperson Synkro: Karoline Røed Tønnesen