Store og små kunstløpere fra Oslo Idrettslag Skøyter har danset BlimE dansen. Her hos oss er vi opptatt av å ha et inkluderende miljø med plass til alle, derfor er BlimE en super måte å vise dette på.

BlimE er NRK Supers årlige vennskapskampanje. Hvert år lager de en ny BlimE-sang, med tilhørende dans. Når barna øver på å danse sammen, så håper vi det vil skape felles minner og glede, og bedre samholdet i klubben.

Se innslaget her hos NRK super!

Du kan også søke opp Oslo Idrettslag for å se flere versjoner av dansen fra de ulike gruppene.