Av Oslo Idrettskrets • 14. des 2021 

Fra og med onsdag 15.desember gjelder nye nasjonale smittevernregler som også berører idrettshverdagen. Oslo kommune har ikke egne smittevernregler.

– Det er fortvilende at samfunnet igjen delvis må stenge ned, men slik situasjonen har blitt skal vi være glade for at mye av treningsaktiviteten kan opprettholdes med visse begrensninger, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. – Det vesentligste nye nå er ytterligere antallsbegrensninger og klare anbefalinger om å avlyse arrangement. Vi går inn i en juletid og det er all grunn til å være ekstra hensynsfulle for å unngå enhver smittespredning gjennom idretten.

Det viktigste er fortsatt:

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask henda ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

(Det tas forbehold om justeringer når covid-19 forskriften blir oppdatert)

Generelle råd

 • Hold 1 meters avstand og bruk munnbind innendørs.
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan. 
 • Begrens bruk av garderober så mye som mulig. Trengsel og tett kontakt mellom personer i garderobene skal unngås.
 • Hold mest mulig aktivitet lokalt. Det handler om å redusere antall nærkontakter, og gjøre mest mulig innenfor et fåtall kohorter.

Organisert trening

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organisert trening. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Alle cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles anbefales avlyst.
 • Barn og unge over ungdomsskolealder bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
 • Voksne kan kun trene utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og en meter avstand.

Begrensninger for arrangement

Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 20 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 50 personer hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.

Det kan gjennomføres flere arrangement (og treninger) i en idrettshall eller ishall dersom det er fysiske skiller mellom arrangementene, og minst 2 meter avstand mellom arrangementene.

Alle innendørs arrangement for voksne anbefales avlyst.

Utendørs arrangement for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan gjennomføres hvis alle utøvere hele tiden kan holde en meters avstand, og arrangementet gjennomføres innenfor følgende maksimale antall:

 • Maks 100 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 x 3 personer hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangement på tvers av ulike grupper anbefales avlyst.

Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks trenere, dommere og sekretariat. Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media er heller ikke medregnet.

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 20 personer fysisk til stede samtidig. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Du som arrangør har to vesentlige plikter:

 • Du skal ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Du skal ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Toppidrett

Toppidrettsutøvere kan drive idrettsaktivitet både utendørs og innendørs, innenfor nærmere angitt regelverk. Kulturdepartementet har gitt følgende avgrensing av hvilke utøvere som driver toppidrett:

 1. Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.
 2. Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper. 
 3. For lagidretter omfattes utøvere og støtteapparat for seniorlag i øverste divisjon, samt lag som spiller kvalifisering til øverste nivå.»

Se skøyteforbundet for spesifiseringer.

Dette er gjeldende fra og med onsdag 15.desember 2021 og foreløpig i 4 uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.