Tirsdag 14. mars 2017 kl. 19.00 i klubblokalene, Jordal Idrettsplass  Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er  1.

Les mer