Med bakgrunn i anbefalingen fra Oslo Idrettskrets og i samråd med Skøyteforbundet avlyser Oslo Idrettslag Skøyter all treningsaktivitet inntil videre.

Les mer