Med bakgrunn i anbefalingen fra Oslo Idrettskrets og i samråd med Skøyteforbundet avlyser Oslo Idrettslag Skøyter all treningsaktivitet inntil videre.

Styret vurderer situasjonen fortløpende og vil komme med oppdateringer og konsekvenser så snart vi har.

Vi anbefaler alle utøvere å gjøre barmark på egenhånd i perioden dette vil vare. Nå får vi virkelig krysse fingrene for at vi alle holder oss friske og at dette går raskt over.

Mer informasjon fra kretsen finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/anbefaler-stans-av-all-idrettslig-aktivitet-i-oslo/

Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av covid-19 (coronaviruset), og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF.

Oslo Idrettslag har i samarbeid med kommuneoverlegen avlyst RM 21.-22. mars og 1. april.

Se forøvrig info fra NSF publisert her:

https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2020/oppdatert-info–coronavirus/

Det gjøres en løpende vurdering av alle våre arrangementer.

De økonomiske konsekvensene for arrangører og deltagere på avlyste arrangementer må NSF komme tilbake til på et senere tidspunkt.