For CUBS, SPRINGS og OPPVISNINGSKLASSE

[one_half first]

Sted:

Jordal ungdomshallen,
Jordalsgt. 12, Oslo.

Tid:

Lørdag 13. oktober kl. 10:00-18:00
Friløp for Cubs og oppvisningsklasse.

Søndag 14. oktober kl. 10:30-18:00
Friløp for Springs og oppvisningsklasse.[/one_half]

[one_half]
Vis større kart[/one_half]

Vennligst følg med på denne siden for oppdatert info!

Musikk:

VIKTIG! Program-musikk skal mailes til gunnar.berthelsen@gmail.com
innen påmeldingsfristens utløp. Musikken merkes med:  Navn, Klubb;
Klasse, sesong 2012/13
Vi ber alle løpere i tillegg ta med seg sikkerhets-kopi av musikken på
cd til selve stevnet.

Vi registrerer at endel har problemer med å levere programmusikk pr. e-post.
Her er en link til de som trenger et lite mp3-lynkurs >>
Lykke til:)

Påmelding:

Påmeldingsfrist for stevnet er senest LØRDAG 15. september 2012 
Påmeldingsgebyr Påmeldingsgebyr kr 400.- for Cubs og springs og kr 250,- for oppvisningsklasse.

Foreløpig tidsskjema publiseres 2 uker før, Ice Calc tidsskjema blir også publisert 2 uker før.  Dette for å få elementskjema så oppdatert som mulig opp mot stevnet.

Elementskjema skal kun sendes inn til NSF: elementskjema@nsf.no. For info, se her >>

Påmelding sendes til:

Oslo Idrettslag
Postboks 182, Sentrum
0102 Oslo

Epost: oistevne@oi-lag.no

Betales til den samme adressen innen påmeldingsfristen:
KONTO NR: 6205 05 04978

Dommeroppsett:

[one_half first]
Springs + Cubs
TS: Marianne Aarnes, OI
TC: Hege Røsto Jensen, SSK
OD + D: Hege Mossige, SKK
D: Marte Sjaastad, BKK
D: Elin Marie Ansnes, BKK[/one_half]

[one_half]Oppvisningsklasse
D: Marte Sjaastad, BKK
D: Elin Marie Ansnes, BKK
[/one_half]

Trekkning:

Tidskjema publiseres 2 uker før stevnet starter, dvs den 29. september.
Tidskjema skal godkjennes av overdommer før publisering. Startlistene trekkes og legges ut torsdag 11.10.2012

Salg av brukte skøyter og skøytetøy:

 I vår salgsbod vil du også finne brukte skøyter og treningstøy og konkurransetøy til salgs.

Oslo Idrettslag ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen Oslo Idrettslag Skøyter