Oslo Idrettslag skøyter meddeler herved at Jann-Erik Pedersen fratrer sitt verv som leder.
Tom Pettersen tiltrer som leder inntil neste årsmøte.