Da er årsmøtet vell overstått. Vi takker alle de fremmøtte. Erik Bagle var også i år dirigent på årsmøtet.

Styret for 2016 består nå av:

Tom Pettersen Leder

Janne Joakimsen Nestleder

Tommy Norum Styremedlem

Kristine Furuholmen Styremedlem

Kirsti Høiseth Styremedlem

Varamedlemmer:

Stig Schibbye

Ullrikke Roald

Karoline Rød Tønnesen

Styret takker Kristin Asta Morken for hennes innsats i styret over flere år.

Med Vennlig Hilsen

Tom Pettersen