SKØYTELEIR PÅ JORDAL: 

Takk for at du bidrar på skøyteleiren vår! Dette er litt informasjon til deg som skal være foreldrevakt på leiren. Du som serverer er sammen med lunsjvakt et ” team” denne dagen, snakk sammen i forkant og hjelp hverandre om det trengs.

Din oppgave som foreldrevakt er å se til at hele campen går som planlagt: Holde tilsyn med utøverne, se til at trenerne får gjennomført treningsøktene, og at dagen gjennomføres i tråd med planen. Oppstår det problemer er det den din jobb å løse dette på best mulig måte. Husk å gi like mye oppmerksomhet og hjelp til andre utøvere som ditt eget barn. Pass på at alle har noen å være sammen med i pausene. Blir det for mye løping og hoiing betyr det at de yngste trenger en luftetur ut eller hjelp til å finne på en lek.

 • Dagen før vakt: Kontakt foreldrevakt som har vært der dagen før slik at du får nødvendig informasjon.
 • Kryss av løpere ved ankomst og avreise slik at du vet hvor mange du skal passe på. Løpere over 13 år trenger du ikke krysse av – men hold et øye med disse også – at de har det bra.
 • Om morgenen: Presenter deg tydelig for alle løpere (og særlig de under 13) slik at alle løpere vet at det er du som er vakt denne dagen.
 • Gjør det samme overfor trenerne.
 • Pass på at de yngste løperne får varmet opp før de går på isen.
 • Mange av de små trenger hjelp til å knyte skøyter. De skal likevel oppmuntres til å skifte selv, holde orden på sakene sine og knyte egne skøyter. Øvelse gjør mester!
 • Det er veldig viktig at vi også får fedre som foreldrevakter. Til dere fedre: De eldste jentene kan etter hvert bli litt sjenerte, så når du har hjulpet de som trenger hjelp i “eldste-gruppen”: forlat garderoben slik at det blir litt skifte-tid alene for jentene. I “yngste-gruppen” er dette naturlig nok ikke noen problemstilling: der er det viktig med voksen tilstede hele tiden.
 • Viktig: Gruppeinndeling bestemmes av trenere. Vi ønsker ikke at foreldre skal påvirke inndeling.
 • Om vanning ikke skjer som planlagt må du gi banemannskapet beskjed. Kanskje de trenger ny utskrift av timeplanen vår?
 • Pass på at garderobe er låst når ingen er der, og at alle utøvere har rutine på det. Nøkkel til låst garderobe finner du i takrenna til kiosk i inngangspartiet til anlegget. Sjekk med foreldrevakt fra dagen før hvor nøkkel oppbevares under campen.

Mat og drikke

 • Sørg for at det i Ungdomshallen står en kanne kaffe til foreldre/trenere, helst fra morgenen av. Trakter og kaffe i kafeen. Mange velger å ta med en kanne hjemmefra . Trenerne ønsker te, de bruker termokopper, og trenger enten vannkoker eller varmt vann på termos.
 • Produkter som kan deles ut står lagret i det blå OI-skapet i ishallen eller i kjøleskap i VIP-kafeen. Orienter deg om hvor varene står.
 • Nøkkel: Sjekk med foreldrevakt før deg.
 • Utøverne kan få en ting hver dag: drikke eller god-morgen-yoghurt (eller begge deler om vi har mye, husk at lageret skal vare en hel uke). Gi dette ut når det er lang periode uten mat (eks mellom frokost og lunsj). Sett frem på bord utenfor garderobe – pass på at ingen tar mer enn en enhet – og sett frem til gruppen først når denne kommer av isen – hvis ikke forsvinner det til dem som ikke skal ha.
 • Du kan også kjøpe inn litt frukt/småmat og sette dette frem når løperne trenger påfyll av energi. (Du får refundert alle dine utlegg). Men ikke så mye småmat at utøverne ikke er sultne til lunsj! Eks det bør ikke stå fremme nøtter hele tiden.
 • Om noen har bed bursdagskake eller annet godt: Må deles slik at alle leirdeltagere får.
 • Lag en liten kurv/tallerken med småmat/drikke til trenerne som kan stå i deres garderobe.  
 • Vi er så heldige å få låne VIF elite sine kafelokaler til vår lunsj. Barna kan også være der i pausen, men bare de største kan være der alene, og det er viktig at vi oppfører oss rolig og skikkelig slik at VIF synes det er greit å låne ut til oss. Nederste del av kafeen brukes av Ragnar til servering av VIF elite, han er sjefen for kafeen. Pass på at vi bruker lokalene så han er fornøyd.
 • Banemannskapet kan låse opp kafeen om Ragnar ikke er tilstede.
 • Døra ut mot lekeplassen skal være låst og åpnes bare akkurat når vi skal ut/inn.
 • Ikke bruk nederste døra til VIP-kafeen, bare øverste.  
 • Vi skal bare bruke øverste del av kafeen.
 • Av sikkerhetshensyn: Barna skal gå til kafeen rundt amfiet – ikke krysse bak ismaskinen.

 

Sikkerhet

 • Det står et førstehjelpsskrin i Veronikas skap. Sørg for at du kjenner kode (får du fra forrige foreldrevakt) og at skrinet faktisk er der. Sørg for at det blir kjøpt inn om det mangler vesentlig innhold.
 • Om noen skader seg:   Varsle foreldre umiddelbart (jf tlf nr på deltagerliste). Foreldre må bringe til legevakten om dette er nødvendig. I akutt-situasjoner må du følge.
 • Det er ikke lov til å gå på butikken, og du må vite hvor utøverne befinner seg. Ingen bør være alene eller gå for seg selv. Du kan ikke går for dagen før alle utøvere under 13 er krysset ut.

Barmark:

 • Se info fra Tone. Ved problemer ring Kjersti i VIF: 959 08 422.
 • HUSK: For å få denne campen gjennomført er vi avhengig av veldig mange bidragsytere og manges velvillighet. Problemer kan oppstå, men ta det med et smil – og løs utfordringene på en smidig måte slik at vi fortsatt er venner med alle våre hjelpere.   Og igjen: Takk for at du bidrar til å gjennomføre OI-campen vår!

LYKKE TIL!