Det blir skøyteleir i vinterferien (uke8)!  Påmeldingsfrist blir 12. februar.  Vi har få plasser igjen, så ikke vent for lenge før påmelding sendes:  Påmeldingsskjema til OI-leir

Leiren gjennomføres slik som tidligere, selv om det kan bli enkelte andre løsninger på grunn av arbeidene med å få opp en ny ishall.

Våre dyktige trenere på campen er Alan Spiegl, Veronika Vrtelova og Denis Lazarev

  • Leiren avholdes på Jordal i Oslo, og gir et treningstilbud på dagtid.
  • Våre leir-deltagere får tre økter med is, en økt barmark, pr dag.  I tillegg kommer ballett dersom dette lar seg gjøre.
  • Treningen foregår mellom åtte og fire – timeplan vil variere fra dag til dag.
  • Våre leir-vakter passer på løpere i barneskolealder og yngre fra en halvtime før første treningstime og en halvtime etter siste treningstime.
  • Matservering hver dag.

For løpere under skolealder og på aspirant-nivå:  Ta kontakt med Kristin dersom du er usikker på om ditt barn er klar for leir.

Pris:  2500, – for Oslo idrettslags (OIs) medlemmer, 3500,- for øvrige deltagere.  Søsken-rabatt gis fra og med barn nr. to (halv pris).

Pris/foreldrebidrag:  Foresatte fra andre klubber som får vakt som foreldrevakt betaler OI-deltageravgift. Gi beskjed i påmeldingsskjema dersom du ønsker å bidra med dette.  Vi gir deg beskjed dersom du settes opp på vakt.

Vi tar i mot påmeldinger kun for hele uker.

Deltagere:  Fra aspiranter til junior-nivå.  Vi har egen aspirant-gruppe.

Betaling:  Til konto 6205.05.04978  

Betalingsfrist:  12. februar.

Følg med på denne siden for oppdatert informasjon som fortløpende legges ut.

Ved spørsmål ta kontakt med Kristin på tlf 92804944