Både flinke løpere og trenere må kle seg godt for å holde varmen i den nye erstatningshallen som er satt opp på Jordal.  Følg med på dette oppslaget – her legger vi ut informasjon etter hvert som vi får vite mer om utbedringsarbeidene som pågår i hallen:

  • Temperatur:  Bymiljøetaten har i dag fredag startet opp arbeidene med å få satt inn et aggregat for å bedre temperaturen i hallen. 
  • Musikk:  Bymiljøetaten vil starte opprigg av  musikk-anlegg mandag over helgen.