Bymiljøetaten har i samarbeid med Vann- og avløpsetaten fått i oppgave å utvikle Jordal idrettspark. Jordal idrettspark skal invitere til rekreasjon, opphold og lek.

Bygging av parken starter i januar 2019. Vi inviterer derfor brukere, beboere og organisasjoner i nærmiljøet til et åpent informasjonsmøte. Her vil vi fortelle om arbeidene som utføres og hvilke tiltak som skal gjøres for å opprettholde dagens aktivitetstilbud på en sikker måte.

Program

– Hva skjer på Jordal? Oversikt over prosjekter i området

– Jordal idrettspark: Oversikt, status og fremdrift

– Informasjon om anleggsfasen ved entreprenør Skaaret Landskap AS

– Spørsmål fra salen

Hvor: Kampen kirke, Bøgata 1

Når: 8. januar 2019 kl 18:00 – 20:00

 

For mer info, kontakt prosjektleder Dan Paulsen.

dan.paulsen@bym.oslo.kommune.no

Velkommen!