Oslo Idrettslag ønsker velkommen til regionsmesterskap for Region 5, Oslo og Akershus.

Oslo Idrettslag har i samarbeid med kommuneoverlegen avlyst RM 21.-22.mars

Se forøvrig info fra NSF publisert her:

https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2020/oppdatert-info–coronavirus/

Det gjøres en løpende vurdering av alle våre arrangementer.

De økonomiske konsekvensene for arrangører og deltagere på avlyste arrangementer må NSF komme tilbake til på et senere tidspunkt.