Fra og med torsdag 9.desember gjelder nye nasjonale smittevernregler som også berører idrettshverdagen. Oslo kommune har ikke egne smittevernregler. 

– Det er bra at det meste av idrettslig aktivitet fortsatt kan gjennomføres, og vi oppfordrer alle til å opprettholde aktivitetstilbudet så langt det er mulig, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. – Det vesentligste nye nå er antallsbegrensning for voksne og for innendørs arrangement.Alle arrangører har et særskilt ansvar for at smittevernsreglene følges.

Det viktigste:

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask henda ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Generelle råd

 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan. Begrens bruk av garderober så mye som mulig.
 • Voksne bør holde avstand i aktiviteten innendørs der det er mulig. 

Du som arrangør har to vesentlige plikter

 • Du skal ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal legge til rette for at man skal kunne holde 1 meters avstand.
 • Du skal ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Begrensninger for arrangement

(med forbehold om justeringer når Covid-19-forskriften blir oppdatert)

Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 50 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 x 3 kohorter hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.

Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer alle i idrettshallen/arrangementsflaten, også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks trenere, dommere og sekretariat. Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media er heller ikke medregnet.

Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er spillerne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.

Der hvor flere kamper/arrangement skal avvikles samme sted i løpet av samme dag, skal bytte av grupper skje uten kontakt mellom gruppene.

Utendørs arrangement kan gjennomføres uten antallsbegrensning, men hold 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Alminnelige regler og anbefalinger om godt smittevern gjelder også utendørs. 

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 20 personer fysisk til stede samtidig.

Toppidrettsutøvere kan drive normal idrettsaktivitet både utendørs og innendørs.

Dette er gjeldende fra og med torsdag 9.desember 2021 og foreløpig i 4 uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.

Retningslinjer hentet fra Oslo Idrettskrets.