Forrige uke brukte flere av foreldrene tiden på en kjempedugnad for å tømme klubbhuset for innhold. Det er nå endelig klart for renoveringen av klubbhuset som vi har ventet på. Prosessen frem mot nytt klubbhus har vært lang, og nå gjenstår endelig det praktiske med riving og gjenoppbygging.

Karoline deltar jevnlig i dialogmøter sammen med våre medleietakere i klubbhuset Trolls og Sterling, for at det nye huset skal bli best mulig for alle våre brukere. Vi gleder oss til vi igjen kan ta huset i bruk og fylle det med fantastisk aktivitet for alle barna og ungdommene i klubbene våre og nærmiljøet en gang mot slutten av året.

Her finner du en oversikt over hva som skal skje på Jordal fremover, med fremdriftsplan.

OI Skøyter har vært så heldige å få låne et lokale i Ungdomshallen frem til våren der vi kan ha nødvendig utstyr og barmark. Så får vi se hvordan vi skal gjøre det til høsten igjen frem til åpningen av klubbhuset.