Organiserte treninger og idrettsarrangement kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er nødvendig.

Viktige generelle bestemmelser er fortsatt:

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Hold 1 meters avstand, med unntak for selve idrettsaktiviteten.
  • Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Organiserte treninger og konkurranser

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter kan gjennomføres som normalt uten antalls- og avstandsbegrensninger
  • Unntak fra 1 meters regel der kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten

Arrangement

Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften. Det er forskriftsfestet at for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder skal det utpekes ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.

For arrangement MED faste tilviste plasser gjelder:

  • Ingen begrensning i antall publikum og personer som kan være til stede.
  • Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men det må vurderes av den enkelte.

For arrangement UTEN faste tilviste plasser gjelder:

  • Publikum skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære

Toppidrett

Kontakt ditt særforbund ved spørsmål om toppidrett.

Dette er gjeldende fra og med 1.februar 2022 kl 23:00 og inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.