Med bakgrunn i anbefalingen fra Oslo Idrettskrets og i samråd med Skøyteforbundet avlyser Oslo Idrettslag Skøyter all treningsaktivitet inntil videre.

Styret vurderer situasjonen fortløpende og vil komme med oppdateringer og konsekvenser så snart vi har.

Vi anbefaler alle utøvere å gjøre barmark på egenhånd i perioden dette vil vare. Nå får vi virkelig krysse fingrene for at vi alle holder oss friske og at dette går raskt over.

Mer informasjon fra kretsen finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/anbefaler-stans-av-all-idrettslig-aktivitet-i-oslo/

Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av covid-19 (coronaviruset), og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF.

Oslo Idrettslag har i samarbeid med kommuneoverlegen avlyst RM 21.-22. mars og 1. april.

Se forøvrig info fra NSF publisert her:

https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2020/oppdatert-info–coronavirus/

Det gjøres en løpende vurdering av alle våre arrangementer.

De økonomiske konsekvensene for arrangører og deltagere på avlyste arrangementer må NSF komme tilbake til på et senere tidspunkt. 

Denne siden oppdateres ved eventuelle nye råd.