Vi er veldig lei oss for at vi i år ser oss nødt til å avlyse skøyteskoletilbudet vårt denne våren.

Hver vår, når sesongen er over, stenger ishallene i Oslo ned og byen står kun igjen med en ishall. I år er det Ungdomshallen. Tiden i denne ishallen fordeles etter samme fordelingsnøkkel som tiden i ishallene generelt gjennom året. Når syv haller blir til en betyr det svært liten istid til kunstløp som har hatt i underkant av 10% av istiden gjennom året. Tiden skal også fordeles innad mellom kunstløpklubbene i Oslo. For OI betyr det at vi står igjen med 2,5 timer istid som skal fordeles på alle våre utøvere, fra nybegynnere til toppløpere.

I tidligere år har vi hatt mulighet til å leie istid og holde en ekstra hall åpen i Oslo. Med bakgrunn i dyre strømpriser har kommunen i år dessverre sagt nei til å holde flere ishaller åpne, altså til tross for at vi ønsker å betale for det. Dette er meget beklagelig men utenfor vår kontroll. I tillegg har de aller fleste hallene rundt Oslo også stengt ned for sesongen, så det er lite tilgjengelig istid rundt omkring og mange som ønsker tid der hallene er åpne.

Takk til alle for en kjempe fin sesong, så ønsker vi alle skøyteskoleløpere en riktig god vår og sommer, og gleder oss til å ønske alle velkommen tilbake til Jordal til høsten igjen når vi starter opp med nye kurs.

Følg med for å få med deg påmelding til nye kurs.