Stor stas da Oslo Idretten 2023 ble feiret i Rådhuset. Hvert år hedres og feires Osloidretten gjennom en markering i Rådhuset.

Oslo kommunes feiring av Osloidretten representerer en heder til de som har gjort en fremragende idrettsprestasjon eller vist et særlig engasjement for Osloidretten og lokalmiljøet, og stipend tildeles unge, lovende Osloutøvere. Utmerkelsene ble feiret i Oslo rådhus torsdag 20. april 2023.

Oslo kommunes idrettsstipend til Oda

10 stipend tildeles unge Osloutøvere eller ledere. Utøverne er valgt ut av Oslo Idrettskrets og mottar et stipend på 15 000 kroner hver. Byråd for kultur, idrett og frivillighet delte ut stipendene sammen med Ordføreren.

Oda Tønnesen Havgar fra Oslo Idrettslag Skøyter var en av utøverne som ble tildelt Oslo kommunes idrettsstipend for unge lovende utøvere som har prestert godt og lover godt for fremtiden. Oda har prestert godt gjennom mange år. Hun har i år deltatt i junior Vm i Canada, Junior Grand Prix, Nordisk mesterskap og er for andre år på rad junior norgesmester. Oda satte i år igjen ny norsk rekord i klassen junior. Hun er en ressurs og et forbilde i klubben og miljøet. Gratulerer!

Takk til Ordfører Marianne Borgen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal, Oslo kommune og Oslo Idrettskrets for at dere tror på og heier på også de mindre idrettene i byen vår.

For øvrige tildelinger les mer her.