Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Idrettslag Skøyter. 

Årsmøtet avholdes 14. mars 2024 i klubbhuset på Jordal.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29. februar per e-post til styret@oi-lag.no eller per post til:

Oslo Idrettslag Skøyter
Jordalgata 12
0657 Oslo

Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på på e-post ved forespørsel.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oslo Idrettslag Skøyter i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oslo Idrettslag Skøyter. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo Idrettslag Skøyters lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes påstyret@oi-lag.no.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret