Oslo Idrettslags skøyteskole for kunstløp vil denne vinteren tilby kurs for nybegynnere og viderekommende. Vi har kurs for barn, ungdom og voksne. På vår skøyteskole underviser vi i grunnleggende skøyteferdigheter og enkel skøyteteknikk der fokus er mestring og skøyteglede. Deltakeren bør kunne gå selv og reise seg opp fra isen på egen hånd.

Kursene foregår i Ungdomshallen på Jordal.

Kursene starter opp i januar og varer frem til påske. Det er ikke kurs i uke 8 grunnet vinterferie.

Kurstilbud vinteren 2024:

Kunstløp barn (6 – 12 år):

 • Nivå: aspirant + øvet
 • Varighet: 10 uker
 • Tidspunkt: Søndager 09.45 – 10.45
 • Periode: 7. januar – 17. mars

Kurset passser for deg som har fått tilbud om å følge OIs aspirantgruppe, eller barn som har gått minimum to sesonger på skøyteskolen, og som har lyst til å fortsette å lære kunstløp. Du får også gratis tilgang til oppvarming med instruktør i ishallen i forkant av kurset 09:00-09:30. Aspiranter tilbys i tillegg inntil 2 timer istrening og barmarkstrening gjennom klubben. Avtales med trener og Karoline.

Synkro nybegynner (9-17 år):

 • Nivå: øvet/Blue Krutt
 • Varighet: 10 uker
 • Tidspunkt: Søndager 09.45 – 10.45
 • Periode: 7. januar – 17. mars
 • Krav til deltakelse: tilbud om å følge OIs Blue Krutt

Kurset passser for deg som har fått tilbud om å følge OIs Blue Krutt gruppe, og som har lyst til å fortsette å lære kunstløp med fokus på synkro. Du får også gratis tilgang til oppvarming med instruktør i ishallen i forkant av kurset 09:00-09:30. Blue Krutt tilbys i tillegg inntil 1 time istrening på mandag og barmarkstrening gjennom klubben. Faktureres fra klubben og avtales med trener og Jagoda.

Skøyteskole barn (3 – 12 år):

 • Nivå: nybegynner / litt øvet
 • Varighet: 10 uker
 • Tidspunkt: Søndager 10.45 – 11.45
 • Periode: 7. januar – 17. mars

Kurset passer for nybegynnere og deg som har gått ett år på skøyteskolen.

Skøyteskole ungdom (fra 13-16 år)

 • Nivå: nybegynner/litt øvet
 • Varighet: 10 uker
 • Tidspunkt: Søndager 10.45 – 11.45
 • Periode: 7. januar – 17. mars

Kurset passer for nybegynnere og deg som har gått et par år på skøyteskolen.

Skøyteskole ungdom/voksen (fra 17 år)

 • Nivå: nybegynner/litt øvet
 • Varighet: 10 uker
 • Tidspunkt: Søndager 12.00 – 13.00
 • Periode: 7. januar – 17. mars

Kurset passer for nybegynnere og deg som har gått et par år på skøyteskolen.

Torsdager:

Kunstløp ungdom/voksen

 • Nivå: øvet, viderekommende og konkurranseløpere
 • Varighet: 11 uker
 • Tidspunkt: Torsdager 21.00 – 22.30 (to skøytetimer á 45 min)
 • Periode: 04. januar – 21. mars
 • Krav til deltakelse: nivå fra Test 3 eller over.

Kurset passer for deg som allerede har gått noen år på skøyteskolen eller er tidligere kunstløper og har lyst til å utvikle deg videre.

Barmark ungdom/voksen

 • Nivå: øvet, viderekommende og konkurranseløpere
 • Varighet: 11 uker
 • Tidspunkt: Torsdager 20.00 – 20.45
 • Periode: 04. januar – 21. mars
 • Krav til deltakelse: deltager på kurset kunstløp ungdom/voksen torsdager

Kurset passer for deg som ønsker å lære målrettet oppvarming og basistrening med fokus på kunstløp.

Påmelding:

Påmelding samtlige kurs gjennom iSonen her.

Utstyr:

Ta med skøyter, hjelm og varme bevegelige klær.

OI har et begrenset antall skøyter til utlån ved behov. Ta kontakt på e-post skole@oi-lag.no dersom dette er aktuelt.

Lisens:

OBS! Alle deltakere må i tillegg løse minimum trimlisens hos Norges Skøyteforbund. Lisensen er din forsikring under trening og er sesongbasert. For deltakere under 13 år er lisens gratis, for deltakere over 13 år varier prisen basert på om du konkurrerer eller ikke. Oslo Idrettslag Skøyter registrer lisensen, som så betales via Min Idrett. Gyldig liens må fremvises første kursdag.

Deltakelse krever medlemsskap i Oslo Idrettslag Skøyter.

I tillegg til kursavgift og lisens faktureres en gang pr. kalenderår medlemsavgift. Alle som trener hos oss må være medlemmer i klubben.

Dette er svært viktig for registrering av lisens og forsikring, samt at medlemmene våre er grunnlaget for den støtten vi mottar for å drive barne- og ungdomsarbeid. Medlemskap i klubben koster 200 kroner pr. kalenderår. Medlemsavgift faktureres ved innmelding, og videreføres automatisk til oppsigelse foreligger. Medlemsavgiften faktureres normalt i januar hvert år og fortløpende i løpet at året for nye medlemmer.

Innmelding i klubb kan gjøres her.

OBS! For nye medlemmer:

Det kan ta noe tid fra innmelding i klubben til kursene blir tilgjengelige i iSonen.

Dersom du som melder seg inn i desember 2023 vil faktura for medlemsavgift for 2024 komme i januar før oppstart av kurs. Pass på å betale fakturaen før kursstart.