Velkommen til skøyteleir i Sonja Henie ishall i uke 33. Her finner du oversikt over treningstider for de ulike gruppene, gruppefordeling og foreldrevakter.

Gruppe A:
08,00 – 08,45 (45′) A ice – skating skills 
09,30 – 10,15 (45′) Abarmark /dance
10,30 – 11,15 (45′) A ice -jumps/spins/prog.
11,45 – 12,15 ALunch
13,30 – 14,30 (60′) A ice -jumps/spins/prog.
Gruppe B:
08,45 – 09,30 (45′) Bbarmark /dance
09,45 – 10,30 (45′) B ice – skating skills 
11,15 – 11,45 BLunch
12,30 – 13,15 (45′) B ice -jumps/spins/prog.
14,45 – 15,45 (45′) B ice -jumps/spins/prog.
Gruppe C:
08,45 – 09,30 (45′) C ice – skating skills 
10,30 – 11,15 (45′) Cbarmark /dance
11,45 – 12,30 (45′) C ice -jumps/spins/synchro
12,30 – 13,15 CLunch